אונס בבית כלא

כלא זה מקום מסוכן , גם לאסירים וגם לעובדים של המקום, זה דבר די ברור ,הראי האנשים שנמצאים שם בלי רצונם אחד אחד פושעים. לא...